Imago lacus

The picture above was taken by a dear friend, the American poet Debra Kang Dean (please do not use it without permission). I met Debra three years before, when I went to Walden to work with his late husband Brad, a great Thoreau scholar. Once we spent hours tracking this quotation: "Some men go fishing all their lives without ever realizing it's not fish they are after." We concluded that Thoreau never wrote it, but si non è vero...

Saturday, April 16, 2011

JAGI hadi plazara!

Aurreko asteburuan ikusi genuen Angel Erro, euskaratu ondoren Juan Antonio González Iglesias-en poema bat ahozkatzen. Gutxi gorabehera, hau da entzun genuena:

Ya.com-ek mega mugagabeak
eskaintzen dizkit, nire orrialde pertsonalerako
bakarrik. Dohainik. Baina mega hauetan
bada asaldatzen nauen zerbait.
Esamoldeak aitzineko tentazioaren usaina dakarkit.
Mega mugagabeak, zertarako?
Ziutate itzelek, desertuek,
unibertsitateek, munduko eta bere monarkietako
gobernuek, enpresek
eta are intelektualek ere
beharra izan dezakete,
baina nik, inoiz Horazio itzuli nuen honek, ez,
dakidalarik gauza orotarako mugak badaudela,
labirintoa eta lerroa ezberdinak direla,
neronen mugek espazioan eta denboran badutela
nik gogoko dudan izen sinplea: gorputza.

Ezbairik gabe,
gauzak duten muga berberak izan nahi ditut.

Lerro-amaierak jarri ditut nire erara, gehiegi pentsatu gabe, baina halere iruditzen zait bertsio honek jatorrizkoa gainditzen duela alde batean, "muga" eta "mega" hitzen arteko jokuan datzana. Eztabaida apur bat izan dugu gurean, eta Arantzak beste bertsio bat proposatu dit, honako hau:

Ya.com-ek mega mugagabeak eskaintzen dizkit,
nire orrialde pertsonalerako
bakarrik. Dohainik. Baina zerbait dago
badago asaldatzen nauen zerbait mega horietan.
Hizkera horren soinua aspaldiko tentazioena da.
Mega mugagabeak, zertarako?
Ziutate itzelek, basamortuek, 
unibertsitateek, munduko gobernuek
eta bere monarkiek, enpresek
baita
intelektualek ere
beharko dituzte,
baina ez nik, inoiz Horazio
itzuli nuen honek, badakit eta badaudela
mugak gauza guztientzat, desberdina dela
marra
laberintoan, espazioan eta denboran
ditudan mugek ere
gustuko izen bakun hau dutela: gorputza.
Azken finean
gauzen muga berberak nahi ditut izan.

Azken finean, hona hemen jatorrizkoa:

Ya.com me ofrece megas ilimitados
sólo para mi página
personal. Gratuitos. Pero hay algo
hay algo que me inquieta en esos megas.
Su lenguaje me suena a tentación antigua.
Megas ilimitados, ¿para qué?
Las ciudades inmensas, el desierto,
las universidades, los gobiernos del mundo
y de sus monarquías, las empresas
incluso
los intelectuales,
pueden necesitarlos,
pero no yo, que alguna vez traduje
a Horacio y sé que existen
límites para todas las cosas, que es distinta
la línea
del laberinto, que mis propios límites
en el espacio y en el tiempo tienen
un nombre simple que me gusta: cuerpo.

Definitivamente
quiero tener los mismos límites que las cosas.  

Juan Antonio González Iglesias
Del lado del amor (Visor, 2010).

Friday, April 15, 2011

Horoscopes for the Dead (Billy Collins)

Me dicen que tengo el blog abandonado, pero aquí sigo, liado con el congreso (eta liburu berria gogoan). Para compensar, os anuncio que Billy Collins tiene ya un libro nuevo en la calle, y copio uno de sus poemas:


HER

There is no noisier place than the suburbs,
someone once said to me
as we were walking along a fairway,
and every day is delighted to offer fresh evidence:

the chainsaw, the leaf-blower blowing
one leaf around an enormous house with columns,
on Mondays and Thursdays the garbage truck
equipped with air brakes, reverse beeper, and merciless grinder.

There’s dogs, hammers, backhoes
or serious earthmovers if today is not your day.
How can the birds get a peep
or a chirp in edgewise, I would like to know?

But this morning is different,
only a soft clicking sound
and the low talk of two workmen working
on the house next door, laying tile I am guessing.

Otherwise, all quiet for a change,
just the clicking of tiles being handled
and their talking back and forth in Spanish
then one of them asking in English

“What was her name?” and the silence of the other.

Wednesday, April 13, 2011

Cioran mix

Harreman konplexua dut frantsesarekin. Frantsesez idazten hasi nintzenean, ez zela niretzako hizkuntza pentsatu nuen. Alkondara hertsigarri baten baitan banengo legez sentitzen nintzen. Baina orain, urte batzuk geroago, frantsesa dekadentzian dagoenetik, ahitzear dagoen hizkuntza horri lotua sentitzen naiz. Frantsesak ez direla hizkuntzaren galeraren aurrean indiferenteak esango nuke; baina eurek onartzen dute, eta nik ez. Eta munduak frantsesa zenbat eta gehiago alboratu, orduan eta lotuago sentitzen naiz ni. Arrazoi nagusia, galtzen dudanak edo lapurtzen didatenak nigan sortzen duen erakarpen indarra izan daiteke. Frantsesaren isolamenduak liluratu egiten nau. Hastapenetan oso zaila izan zen berarekin harremantzea, Errumanian denek hitz egiten zuten frantsesez edo beste hizkuntzaren batean; baina ni Transilvaniatik nentorren, eta han alemanez edota hungarieraz hitz egiten zen. Oso serio hartu nuen hizkuntza aldaketa. Niretzat, benetako desafio bat zen frantsesek bezala idatzi beharra, haiekin lehiatu beharra hizkuntzaren erabileran...

 *

El mérito de España ha consistido no sólo en haber cultivado lo excesivo y lo insensato, sino también en haber demostrado que el vértigo es el clima normal del hombre.


Jon Benitoren eta Enrique García-Máiquez-en laguntzaz.

Y si has llegado hasta aquí, de premio el making of.

Monday, April 4, 2011

- = +

Pernan Goñi marrazkilariak honen berri eman zidan. Austin Kleon is a writer and artist living in Austin, Texas, y hace unas ilustraciones muy curiosas a base de eliminar texto de recortes de prensa. En un mundo de sobreabundancia informativa, a veces la creatividad es sustraer(se), eliminar datos y ruido. Simplify, simplify...

Hona hemen hilaren horoskopo batzuk:

Y si has llegado hasta aquí, un decálogo de regalo.

Friday, April 1, 2011

Pere Gimferrer

Poesia Digital apirileko alean, Carlos Javier Moralesek Gimferrerekiko elkarrizketa bikaina eskaini digu. Asko dago esateko, baina biziki interesatu zait eleaniztasuneko gaiari ematen dion trataera. Izan ere, Gimferrer-ek hamaika hizkuntzaz irakurri eta idatzi egiten du, eta dagoen arrazoirik onenagatik: maitasunagatik. Hori bai, itzulpen lanetan ez du fede handirik...


Morales: “Lo que ahora ocurre es que, por factores culturales pero también editoriales, se está traduciendo mucha poesía extranjera y hay poetas jóvenes que casi sólo leen a autores de otras lenguas. ¿Qué influencia puede tener este fenómeno a la hora de escribir poesía en la propia lengua?”

Gimferrer: “Buena, porque eso es lo deseable. Cada vez que la poesía en castellano se ha estancado es porque le ha faltado eso. No tienes más que ver lo que ocurrió, por lo menos dos veces, en la historia literaria española: cuando se estanca en el siglo XV, hasta que Garcilaso rompe esclusas gracias a la lectura de los poetas italianos; y cuando, en el siglo XIX, se estanca después del Romanticismo y hay que esperar los aires nuevos que nos traen Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. Y esto tiene que ocurrir así, porque no hay ninguna tradición poética que pueda alimentarse sólo de sí misma. Y no sólo me refiero a motivos temáticos, sino a posibilidades idiomáticas que siempre pueden y deben enriquecer nuestra poesía.”

Tomás Segovia udaberriko zeruaz

Hau osasun urdina gure gainean dena
eta zein loredunak
eta lotsagabeak diren arbendondoak
eta nondik atera da haize hau
berri berria inoiz erabili ez den
garbitasunaren usaina dakarrena
zeren aitortu beharra baitugu
azken finean zeozer dagoela...

[ezin dut gehiago. Hona jatorrizkoa, ea norbaitek bukatzen duen:]

AUNQUE QUISIÉRAMOS

Cuánta salud azul encima de nosotros
Y cómo están ya en flor
Sin reticencia alguna los almendros
Y de dónde ha salido
Este aire renovado que nos huele
A una limpieza nunca usada todavía
Tal parece que habrá que confesar
Que alguna cosa hay a fin de cuentas
A la que aunque quisiéramos
Nada tendríamos que reprocharle.

Tomás Segovia
tomassegovia2.blogspot.com/