Imago lacus

The picture above was taken by a dear friend, the American poet Debra Kang Dean (please do not use it without permission). I met Debra three years before, when I went to Walden to work with his late husband Brad, a great Thoreau scholar. Once we spent hours tracking this quotation: "Some men go fishing all their lives without ever realizing it's not fish they are after." We concluded that Thoreau never wrote it, but si non è vero...

Thursday, November 22, 2012

Martutene, 233

[...] Pero Martin ya tiene otra boutade, aunque tal vez esta no sea una simple salida de tono. Primero, mencionar la apuesta de Beckett por el francés para empobrecer su escritura y librarse así de las obligaciones del estilo. La otra recordar que durante una temporada Chillida empleó la mano izquierda para dibujar porque con la derecha le sobraba rapidez y se le hacía demasiado fácil. La tercera, que al explicar su opción lingüística Conrad decía que, a pesar de dominar el francés desde niño, “le aterraría asumir la esforzada obligación de expresarse en una lengua tan perfectamente cristalizada”. Claro que escribir en euskera tiene problemas añadidos, algunos intrínsecos, como los unidos a su tipología aglutinante, muchos otros como consecuencia de no haber sido nunca la lengua del poder, el tardío acceso a la cultura, la tradición pobre, la escasez de recursos retóricos —especialmente de complementos y palabras genéricas— mientras que el castellano y el francés, entre quienes le ha tocado sobrevivir, tienen recursos de sobra al ser dos de los idiomas más retóricos del mundo, aunque es verdad que la carga de la prueba de la concreción y la utilidad siempre le llega al euskera cuando se le pone en el trance de repetir lo que dicen políticos y funcionarios en otras lenguas, y no al revés. [...]

[...] Baina Martinek badu beste boutaderik ere, ateraldi hutsak ez direnak agian. Bat, Beckettek frantsesaren hautua egin izana aipatzea, bere idazkera pobretzearren, estiloaren beharraz libratzearren egin zuela. Bestea gogora ekartzea Chillidak denboraldi batez ezkerreko eskuarekin marraztu zuela eskuinekoarekin sobera erraz zitzaiolako, sobera arin egiten zuelako. Hirugarrena Conradek bere hautatze linguistikoa esplikatuz esaten zuela nahiz frantsesa umetatik dominatzen zuen “izutu egingo zukeela hain perfektuki kristaldutako hizkuntza batean espresatu beharraren esfortzua bere gain hartzeak”. Jakina euskaraz idazteak arazo erantsiak dituela, intrinsekoak batzuk, hizkuntza aglutinatzailea izateari loturikoak bezala, boterearen hizkuntza inoiz ez izanaren ondorio asko, kulturari atxikitze berantiarra, tradizio idatzi urria, ahalbide erretorikoen murritza— zernahitarako hitzena eta betegarriena bereziki —gaztelerak eta frantsesak, zeinen artean bizirik irautea suertatu zaion, soberan dauzkate baliabideak, munduko hizkuntzarik erretorikoenetakoak baitira, egia den arren baliagarritasunari eta zehaztasunari buruzko frogaren karga euskarari gertatzen zaiola beti politiko eta funtzionarioek erdaraz diotena errepikatu beharraren atakan jarriz, eta ez alderantziz. [...]

Ramon Saizarbitoria [Trad. cast.: ACdR]
Martutene (Erein, 2012)

No comments:

Post a Comment