Imago lacus

The picture above was taken by a dear friend, the American poet Debra Kang Dean (please do not use it without permission). I met Debra three years before, when I went to Walden to work with his late husband Brad, a great Thoreau scholar. Once we spent hours tracking this quotation: "Some men go fishing all their lives without ever realizing it's not fish they are after." We concluded that Thoreau never wrote it, but si non è vero...

Friday, February 21, 2014

Sarrionandia > Peruarena

Aste honetan deskubritu dut Mikel Peruarenaren Edan ase arte liburua, eta bere lehenengo poemarekin txundituta geratu naiz. Xabier Mendigurenek esan dit Sarrionandiaren poema baten errekreazio bat dela. Hasieran ez nituen biak lotu, baina gero, "Kiromantzidxe" berriro irakurtzean, konturatu naiz hala dela. Ze joku polita poema bion artean sortzen dena, ariketa majoa da berdintasunak (ahozkotasuna, irakurleari harrera beroa, klaro - karo interjekzioa, gupida sentimendua,…) eta ezberdinasunak bilatzea (euskalkiak, kafea eta tea, borroka literarioa eta bestelakoa). Honatx poemak goza ditzazun. Ozen irakurri eta Durango/Elorrixo/Oñatira eroango zaitu batek, Hernani/Ereñozura besteak.

KIROMANTZIDXE

          Edo nola leitu zion errumaniar buhame batek mutilari eskua

Ekarrixu ona eskumako eskuori
     amen iñok eztotzu ainke eingo ta
onutzatxuau, baña ikumille eees
                               sabaldu eskuuue
ta luzetu atzamarrok
                         es billurtu
beittu eingou sure biximorue
                                            aber
arradxak ondo markaute dekosus
                            ensegida esangotzut
dana lanbrotute ikustot paña
                               estakipa estakipa
au etxate bape gustetan eee
                     or tiro artien saus
itzelezko miñekin ikusten saittut
                  ortxe urriñ orretan
gustau bapez ta bestior kartzelako
                 suluen esaus ba
setan sabix ba gixajuori
          maittasunek danak urriñek
soridxonak danak laburrek
                    lagunek asko
ta asko ildde joooosaus
                  beti burusbera saus ta
ser ein eteosu ba orrenbeste
              sufrikaridxo ereitteko
ta errematerako datosen egunek pe
                 geruau ta txarrauek
igerri esin dduana da
                              segaittik
apur bat alperra baña sentzudune
                             sintzue
jentiek maitte saittu baña larrei
                   sufridu bikosu
arrasoi sakonen bat dekosu suk
                        nunun
baña esineike igerri sein ddan
                         gobernue
bere indder gustidxekin dator
                      seure kontra
polisidxek juesak bankeruek danak
                   seure atzetik
kontuek atara sein ete da ba
                   sure erru larridxori
orraikiño nungotarra sara baña
                 ara ba karo
esara ba euskaldune
       euskeldun jaidxo eskero
esta arritzekue gero
                 suerte eskasas bisitzie
euskeldune saaratarra ixetie
            indidxue ixetie
ero baltza ixetielakue da
   eneuke egon gure seure kolkuen
esaittes geldittu egundo
                  losorruen
deskantzu barik ibili bikosu
                baña esaiesala
egundo arrapau ustekabekuen se edonun
ta edonos akabauko saittue
ondo aittu ostesuuuu
               eta orrenbestegas
kitto nire esatekuek berreun peseta
    baño es ondo merkie eee
kalien dabixen presidxuekas
               konparetan bosu
semapida ba bisitzeko
     dana dala nik soritxarrari
deskuentue eittotzet ta ain
   melankoliko gerau esaittesen
kafe bat atarakotzut
           keie daridxola
kanpoko lanbruartera urtedxeran
                    urdaille sikiera
epela eruen deixun eta kontus ibili
                      ortisier
se ixen be ondo sorue da au
             mundu au bixi gariena.

Joseba Sarrionandia
Hnuy illa nyha majah yahoo (Poemak 1985-1995) (Elkar, 2013)


HARRERA

Hatoz honea politt'oi,
hartuko'zu te goxo bat,
bakit bide luzia, in dezula honeaño,
baño ez da gutxiyo geatze' zaizuna.

Asko eskribittu zula esan diate.
Asko eskribitze'unak gaitza izate'u.
Zerbatte billatu nahi izate'u,
ta arkittu eziña.

Hatoz honea gixajo hoi,
ean te bero hau,
aurrena garratza iruittuko zaizu,
baño geo goxatu ta leunduko'a.

Ta zer da ba billa zabiltzana?
A! klaro,
jakingo bazenu etziñala hola ibilliko.
Hoik nekiak hartu ttutzunak!

Deskantsatu pixka'at,
asko ibilli biharko zu oaindik.
Bidia garratza iruittuko zaizu aurrena,
baño geo goxatu ta leunduko'a.

Mikel Peruarena
Edan ase arte (Kutxa, 2006)

No comments:

Post a Comment