Imago lacus

The picture above was taken by a dear friend, the American poet Debra Kang Dean (please do not use it without permission). I met Debra three years before, when I went to Walden to work with his late husband Brad, a great Thoreau scholar. Once we spent hours tracking this quotation: "Some men go fishing all their lives without ever realizing it's not fish they are after." We concluded that Thoreau never wrote it, but si non è vero...

Sunday, June 12, 2011

3 citas de Joseba Sarrionandia-ren 3 aipu

Tomadas de la extensa y sustanciosa [mamitsua] entrevista realizada por Gorka Bereziartua y Andoni Olariaga para la revista hAUSnART:

Comment dire deitzen da Samuel Beckettek idatzi zuen azken poema, ingelesez eta frantsesez ere etengabe galdetu behar dena da, imaginatu zer zaila eta zer ezinbestekoa zen galdera horri erantzunak ematea euskaraz, erdaraz alfabetatuontzat, ia zerotik hasi behar zenean idazten [...]

Comment dire se titula el último poema que escribió Samuel Beckett, y es algo que también hay que preguntarse sin cesar en inglés y francés, imagina qué difícil y qué necesario era responder esa pregunta en euskera para aquellos que nos habíamos alfabetizado en otra lengua, cuando tienes que empezar a escribir casi desde cero [...]

Gutasuna ez da ganbara zarratu bat, komunikabidea da. Hizkuntzak komunikatzeko dira, ez inkomunikatzeko. Hizkuntzaren gorputza bera ere zabaldu egiten da komunikazioaren bidez. Klaro, gertatzen da komunikazio harremanak era askotakoak izan daitezkeelam adiskide erlazioak edo ugazaba-morroi artekoak.

El euskera no es un desván cerrado a cal y canto, sino una vía de comunicación. Las lenguas son para comunicarse, no para incomunicarse. El mismo cuerpo de la lengua se amplía por medio de la comunicación. Claro, pasa que las relaciones comunicativas pueden ser de muchas clases, relaciones de amistad o relaciones amo-esclavo. Las relaciones a menudo están desequilibradas.

Erresistentzia baino gehiago izan behar da, kultura eta politika proiektu on bat proposatu behar da. Supermerkatuan eta telebistan ematen dizkiguten baino aukera hobeekin. McWorld eta Celtiberia Show horiek baino espazio kultural eta politiko hobeak proposatu behar dira. Literatura on bat egiten bada euskaraz irakurriko dut. Euskarazkoak ezer esaten ez badit, nahiago izango dut Rafael Sanchez Ferlosioren gauzak irakurri esate baterako.

Hace falta algo más que resistencia, hay que proponer un buen proyecto cultural y político. Con mejores opciones que las que nos dan en el supermercado y la televisión. Hay que proponer espacios culturales y políticos mejores que ese McWorld y ese Celtiberia Show. Si se hace buena literatura en euskera, la leeré. Si no me dice nada lo que se hace en euskera, preferiré leer las cosas de Rafael Sánchez Ferlosio, por ejemplo.

No comments:

Post a Comment